BLOG

2021年01月

2021年01月17日

【熊本県の緊急事態宣言に伴う営業時間短縮:カラオケ林田】

熊本県の緊急事態宣言発令に伴い、カラオケボックスの営業時間を短縮します。 ★営業時間:AM10:30~PM8:00 ★期 …

2021年01月17日

【熊本県の緊急事態宣言に伴う営業時間短縮:カフェ林田】

熊本県の緊急事態宣言発令に伴い、カフェの営業時間を短縮します。 ★営業時間:AM11:30~PM8:00 (ラストオーダ …